PR článok - ozimné obilniny SAATEN UNION od RAPOOL

PR článok - ozimné obilniny SAATEN UNION od RAPOOL

Predstavujem  Vám ponuku ozimných obilnín od spoločnosti Rapool Slovakia. Každý rok
prináša svoje špecifiká a výnimkou nebol ani aktuálny ročník. Priebeh počasia a určite aj tlak
chorôb preveril odrody na Vašich poliach. Na základe výsledkov z prebiehajúcej žatvy, ktoré od Vás dostávame, môžem skonštatovať, že odrody od RAPOOL-u potvrdili svoju univerzálnosť a dosiahnutými úrodami prinášajú ekonomický ale tiež agronomický benefit pre Vás.

Minimalizujte riziká, zabezpečte si zárobok – ozimné obilniny od Rapoolu

Nosnou odrodou pre nadchádzajúcu sezónu bude opäť odroda GENIUS (E) – ktorý si svoju pozíciu na trhu získal svojou plastičnosťou a nenáročnosťou na pestovanie. Z neskorších odrôd bude v ponuke odroda EXPO (E) – táto sa vyznačuje výbornými potravinárskymi parametrami, ktoré dokázala udržať aj v tak náročnom ročníku ako je ten aktuálny. Stabilnou súčasťou ponuky je aj odroda PONTICUS (E) – najmnoženejšia odroda v Nemecku, ktorý okrem stabilných a vysokých úrod poskytuje vysokú odolnosť voči poliehaniu. Ponuku Ečkových odrôd dopĺňa odroda ATHLON (E) – vynikajúca do suchších a teplých lokalít, či CH COMBIN (E) – ktorý okrem skorosti ponúka aj ostinatý klas, a vďaka nízkemu vzrastu ponúka dvojitú ochranu proti škodám spôsobených divou zverou. Zaujímavou alternatívou z hľadiska kvalitatívneho profilu je odroda CHIRON (E/A) – vyniká stabilnými potravinárskymi parametrami, pričom úrodové nastavenie je na úrovni A odrôd. Jedná sa o skorší materiál s veľmi dobrou kombináciou produktivity klasu a odnožovacou schopnosťou. V segmente „A-čkových“ potravinárskych pšeníc máme pre Vás pripravené dve odrody - CENTURION a ATTRAKTION. CENTURION patrí medzi skoršie odrody, ktorá ponúka pestovateľom dobrú ochranu proti zveri vďaka ostinatému klasu a nižšiemu vzrastu. V susednom Česku a vo Francúzsku je táto odroda odporúčaná do ekologického systému pestovania. Odroda ATTRAKTION – vyniká vysokou odolnosťou voči múčnatke a komplexu listových chorôb. Túto skutočnosť prezentovala aj v tomto roku, kedy bol tlak chorôb veľmi vysoký. Je to odroda, ktorá sa dá pestovať aj s jedným fungicídnym ošetrením, zároveň má zaujímavý kvalitatívny profil z hľadiska hodnôt alveografu a bezkokurenčné úrodové nastavenie. V prípade kŕmnych odrôd bude pestovateľom k dispozícii dvojica odrôd SU ASTRAGON a JOHNSON. U oboch odrôd možno vyzdvihnúť krmovinársku hodnotu v kombinácii s úrodovým nastavením, ktoré ponúka pestovateľom ekonomicky zaujímavú alternatívu. SU ASTRAGON patrí medzi veľmi skoré odrody s nízkym vzrastom a ostinatým klasom. JOHNSON vyniká mimoriadnym produkčným potenciálom, tento prezentuje od svojho uvedenia na trh aj v odrodových pokusoch, v ktorých doslova dominuje. V neposlednom rade je zaujímavou odrodou aj z hľadiska zdravotného stavu, ktorý prezentuje mimoriadnou odolnosťou voči všetkým hospodársky významným chorobám. Sortiment ozimných pšeníc bude v tomto roku dopĺňať vôbec po prvýkrát ozimná tvrdá pšenica WINTERSTERN – jedná sa o tvrdú pšenicu z nemeckého šľachtenia, u ktorej dominuje predovšetkým kvalitatívny profil. Vyznačuje sa vysokými hodnotami obsahu lepku, sklovitosti a žltých pigmentov. V neposlednom rade taktiež stabilnými a vysokými hodnotami pádového čísla. Pestovateľom špaldovej pšenice ponúkame overenú odrodu ZOLLERNSPELZ – momentálne najnižšiu odrodu na trhu s výbornou odolnosťou voči poliehaniu, výborným zdravotným stavom a zimuvzdornosťou. Jedná sa o odrodu, ktorá je plne akceptovaná Rakúskymi a Nemeckými mlynmi.

Odroda SU ELLEN je ideálnou voľbou pre pestovateľov ozimných kŕmnych jačmeňov. Jedná sa o najskoršiu odrodu ozimného jačmeňa na trhu, vyniká výbornou prispôsobivosťou o čom svedčí aj fakt, že je najmnoženejšou odrodou v susednom Maďarsku a Česku. Ďalšou novinkou, ktorú prinášame na náš trh je SU ASKADUS – ide o ozimné tritikále, odroda je vysoko prispôsobivá rôznym termínom sejby. Vďaka výbornému zdravotnému stavu, skorosti a odolnosti voči poliehaniu je výbornou alternatívou ako do intenzívnych tak extenzívnych podmienok.

V neposlednom rade by som rád dal do pozornosti ponuku hybridných obilnín, kde máme pre pestovateľov pripravené najširšie portfólio hybridných obilnín na našom trhu. K overeným hybridom pšenice pribudol v tomto roku svetový unikát, a to prvá a jediná ostinatá hybridná pšenica SU HYCARDI. Pre pestovateľov raže máme pripravených zrnových špecialistov SU PERFORMER a SU ARVID, pre produkciu kvalitnej senáže je tu hybrid SU NASRI. Ponuka je doplnená mimoriadne zdravým a stabilným hybridným jačmeňom SU HYLONA.

V nadchádzajúcej sezóne Vám prajem veľa úspechov s odrodami a hybridmi od spoločnosti RAPOOL Slovakia.

Ing. Martin Mátyás, PhD.

Produktový manager Rapool Slovakia


Downloads